ErgoInfo: Nr. 8 - Juli 2010

Ergotherapie en Arbeid

Als (huis)arts ziet u ongetwijfeld patiƫnten met arbeidsgerelateerde klachten. Ze ondervinden pijn of ongemak tijdens hun werk of juist daarna. Om (grotere) problemen te voorkomen, is het van belang tijdig actie te ondernemen. Een in arbeid gespecialiseerde ergotherapeut, zoals Ergotherapie Van Bakel, kan hierbij een belangrijke rol spelen. Hoe? Dat leest u in deze nieuwe ErgoInfo.

Ergotherapie richt zich op alle aspecten van het dagelijks leven, dus ook op arbeid. Het is een belangrijk aandachtsgebied. Klachten tijdens het werk kunnen verstrekkende gevolgen hebben: van niet optimaal functioneren en dreigende uitval tot kort- of langdurend verzuim. Werkuitval heeft een grote impact op mensen. Wie noodge-dwongen thuis zit, kan in een gat vallen door het gemis van een vast ritme en sociale contacten. En hoe langer iemand aan de zijlijn staat, hoe moeilijker het is terug te keren. Om dit te voorkomen, is het belangrijk op tijd in actie te komen.

Voor wie?

De ergotherapeut helpt mensen in allerlei fasen. Preventief (o.a. via workshops en groepstrainingen) en behandelend, met als doel zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. En te blijven! Het soort patiënten is heel gevarieerd. Het gaat om werknemers met bijvoorbeeld MS, reuma, een dwarslaesie, (beginnende) CANS, rugklachten, stress, depressie enzovoort. Ze werken op kantoor, achter een balie, in de zorg, op een kinderdagverblijf, in de schoonmaakbranche en in de productie. Maar ook studenten melden zich bij Ergotherapie Van Bakel, vaak met CANS-klachten.

Ergotherapie: bewezen effectief

Ergotherapie bij arbeidsgerelateerde klachten is bewezen effectief. Ergotherapie versnelt werkhervatting en helpt mensen, vanuit een holistische visie, de juiste balans te vinden tussen persoonlijke capaciteiten, de rollen in hun leven en de eisen die het werk stelt. Ergotherapie speelt een unieke rol in het begeleiden van cliënten bij de terugkeer naar werk. Het is een van de weinige disciplines die de relatie tussen de medische conditie van de werknemer, de psychosociale status en de werkzaamheden begrijpt.

Bij Ergotherapie Van Bakel werken ervaren ergotherapeuten die gespecialiseerd zijn in arbeid & gezondheid. Ze zijn extra geschoold op dit gebied en werken met specifieke methodes en instrumenten. Ook hebben ze kennis van de wet- en regelgeving op dit gebied.

Concreet en praktisch

Ergotherapie is vooral concreet en praktisch. Door goed te luisteren en te kijken, stellen we vast welke hindernissen weg zijn te nemen en welke aanpassingen nodig zijn om het functioneren te verbeteren. Wat ons drijft: mensen aan de gang houden, want dat is belangrijk voor hun héle welzijn!

Dit kunnen wij bieden aan mensen die kampen met arbeidsgerelateerde klachten:

  • Werkplekonderzoek en –advies;
  • Coaching: op de werkplek begeleiden bij het in praktijk brengen van de adviezen;
  • Voorlichting en advies: aan werknemer, werkgever en collega’s;
  • Coördinatie: tussen werknemer, werkgever en andere betrokken organisaties;
  • Re-integratie: begeleiding bij de terugkeer naar werk;
  • Training: kosteloos hulpmiddelen uitproberen op de werkplek (b.v. aangepaste muizen en toetsenborden, laptopstandaard, beeldschermverhoger).

Verwijzing en vergoedingen

De ergotherapeut werkt altijd op verwijzing van een (huis)arts. De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar 10 uur ergotherapie. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer.

Arbeidstraining in de praktijk

De administratief medewerkster

Mevrouw Van Engelen (43) werkt als administratief medewerkster en heeft regelmatig last van stijfheid en rugpijn. Onlangs is bij haar een vorm van reuma vastgesteld. Toch wil ze zo lang mogelijk aan het werk blijven. De werkgever benadert Ergotherapie Van Bakel. Een in arbeid gespecialiseerde ergotherapeut praat met mevrouw Van Engelen en bekijkt ter plekke op welke wijze de werkzaamheden, de manier van werken en andere arbeidsomstandigheden invloed kunnen hebben op de reumatische klachten. Er wordt een rapport opgesteld met praktische en concrete adviezen ‘op maat’. Dit wordt met mevrouw en haar werkgever besproken. Vervolgens begeleidt de ergotherapeut mevrouw Van Engelen bij het toepassen van de adviezen. Vooral het aanleren van een juiste lichaamshouding en gewrichtsbeschermende werkwijzen staan centraal. Ook het leren omgaan met energie en pijn en het juist inrichten van de werkplek krijgen aandacht.

Na de begeleiding weet mevrouw Van Engelen hoe zij op de minst belastende manier haar werkzaamheden kan uitvoeren. Daarnaast is haar werkplek optimaal ingericht.

De verzorgende

Mevrouw Vissers (35) werkt twaalf jaar als verzorgende in een verpleeghuis. Ze zit al wekenlang thuis vanwege rugklachten. Volgens een specialist heeft ze aspecifieke chronische lage rugklachten. De bedrijfsarts wil weten hoe werkhervatting mogelijk is.

Een ergotherapeut analyseert de hulpvraag. Mevrouw wil graag in het verpleeghuis blijven werken. In overleg wordt een hoofddoel vastgesteld: de cliënt werkt over zes maanden naar tevredenheid in haar huidige functie, waarbij de rugpijn niet boven VAS-schaal 2 komt. In een re-integratieplan zijn afspraken vastgelegd over het aanleren van tilprincipes, het opbouwen van de werktijd, (hulp)middelen en rust nemen. Na vier maanden blijkt het hoofddoel niet haalbaar. De ergotherapeut maakt een nieuwe analyse. Mevrouw Vissers blijkt open te staan voor andere functies binnen het verpleeghuis. De keuze valt op receptioniste/ gastvrouw. Er wordt opnieuw een re-integratieplan opgesteld. Na een maand geeft mevrouw aan dat het stukken beter gaat met haar rugklachten. De begeleiding van de ergotherapeut wordt geleidelijk afgebouwd.

Ergotherapeut in beeld: Odette Struycken-Timmermans

Odette Struycken-Timmermans

In 1996 aan de Hogeschool van Amsterdam afgestudeerd als ergotherapeut. Daarna aan de slag gegaan in Gouda, Rotterdam en Tilburg. Heeft als ergotherapeut veel ervaring opgedaan in het werken met volwassenen, oudere cliënten en verstandelijk gehandicapten. Was ook enige tijd WVG-consulent (nu Wmo) bij de gemeente Oss. Werkt sinds 2009 bij Ergotherapie praktijk en Arbeidsdiensten Van Bakel. Odette: “Hier richt ik me vooral op arbeidsgerelateerde vragen. Samen met Vivian van Bakel zet ik in de regio Eindhoven onze Arbeidsdiensten Van Bakel op de kaart.”

Odette vindt individuele en organisatiegerichte arbeidsvraagstukken een interessante en uitdagende kant binnen de ergotherapie. “Als je door lichamelijke of geestelijke klachten je werk niet meer uit kunt voeren zoals je dat zelf wil, is dat een enorme tegenslag. Dan pas merk je hoeveel invloed werk en je werkomgeving hebben op je dagelijks leven. Voor mij is het een uitdaging te onderzoeken wat de problemen in de werkomgeving (en vaak ook thuis) zijn en hier een adequate oplossing voor te zoeken.”

Terug naar ErgoInfo

Van Bakel Ergotherapie maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.