ErgoInfo: Nr. 4 - Mei 2008

Ergotherapie en de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en participeren in de samenleving. Soms moeten mensen daarbij extra ondersteund worden. De inschakeling van een ergotherapeut kan hierbij een belangrijke rol spelen.

In de Wmo zijn diverse voorzieningen ondergebracht op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Een greep hieruit:

 • Rolstoelvoorzieningen en andere verplaatsmiddelen (b.v. driewielfiets, elektrische rolstoel, scootmobiel, brommobiel).
 • Woonvoorzieningen, zoals traplift, keukenblok op rolstoelhoogte, elektrische deuropener, douchezitje, wandbeugels, douchestoel op wielen, toiletstoel of tillift.
 • Vervoersvoorzieningen, waaronder Taxbus en aangepaste bruikleenauto.
 • Parkeervoorzieningen (invalidenparkeerkaart, invalidenparkeerplaats).
 • Hulp bij het huishouden.

Het is de taak van de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wmo, om voor deze voor-zieningen geld beschikbaar te stellen.

De rol van de ergotherapeut

Ergotherapiepraktijk van Bakel heeft inmiddels veel ervaring met het adviseren over en aanvragen van Wmo-voorzieningen. De mogelijkheden op een rijtje:

 • We brengen met de cliënt en diens omgeving in kaart welke problemen zij ervaren op het gebied van zorg, wonen en welzijn.
 • We bekijken met de cliënt of een Wmo-voorziening uitkomst kan bieden, waardoor het probleem zodanig wordt opgelost dat de cliënt weer kan deelnemen aan voor hem belangrijke activiteiten in de samenleving.
 • We zoeken met de cliënt de meest adequate Wmo-voorziening. Soms gaat het om de aanvraag van een nieuwe vorm van hulp, soms om een aanpassing op de reeds aanwezige voorziening.
 • Als dit wenselijk is, proberen we de Wmo-voorziening samen met de cliënt uit. Denk hierbij aan het rijden met een scootmobiel, het fietsen op een driewielfiets, het gebruik van een toiletstoel en het werken in een aangepaste keuken. Dit uitproberen gebeurt vóórdat de voorziening aangevraagd wordt. Zo kunnen we bekijken welke voorziening het meest adequaat is, of de cliënt ermee kan omgaan en of het voldoet aan de verwachting van de cliënt. Een voorziening op maat dus!
 • We helpen de cliënt bij het juist invullen van het Wmo-aanvraagformulier en zorgen voor een toelichtende brief met ergotherapeutische motivatie. Deze motivatie omvat onder meer een duidelijke omschrijving van de eisen waaraan de gevraagde voorziening ons inziens aan moet voldoen.

  Het programma van eisen voor een verblijfrolstoel kan er bijvoorbeeld zó uitzien:
  - Breedte rolstoel: 50 cm
  - Diepte rolstoel: 50 cm
  - Adequaat anti-decubitus zitkussen
  - Hoofdsteun
  - Kantelverstelling
  - In hoogte verstelbare duwhandvatten

  En hieronder een voorbeeld van een programma van eisen voor huishoudelijke hulp:
  - Structurele ondersteuning bij de organisatie van het huishouden is noodzakelijk.
  - Hulp bij het verzorgen van de kat.
 • Als dit nodig is, is de ergotherapeut aanwezig bij de passing door de leverancier en/of bij de bouwkundige inspectie. Dit om de cliënt te ondersteunen, de aanvraag mondeling toe te lichten en direct en efficiënt met de leverancier en/of bouwkundige te overleggen.
 • Na het leveren van de voorziening kan de ergotherapeut de cliënt begeleiden bij het ermee leren omgaan in de eigen leef-, woon- en werkomgeving. Te denken valt aan scootmobieltraining, fietstraining, het adequaat gebruiken van de traplift en het leren koken in een onderrijdbare keuken. Maar ook aan het instrueren van de professionele huishoudelijke hulp over de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt of het instrueren van de partner over het gebruik van de tillift.

Samenwerking met gemeenten

Ergotherapiepraktijk van Bakel werkt zeer nauw samen met de gemeente Eindhoven en andere gemeenten in de regio. Er zijn korte lijnen met ambtenaren, leveranciers, bouwkundigen enzovoorts. Gemeenten geven aan dat ze in de ergotherapeutische motivatie een belangrijke meerwaarde zien. De samenwerking, waarover alle partijen zeer tevreden zijn, wordt regelmatig geëvalueerd.

Inspelen op procedure

Wanneer artsen Ergotherapiepraktijk van Bakel vroegtijdig inschakelen heeft dat voor de cliënt grote voordelen. Wij weten hoe de aanvraagprocedure van de Wmo bij de gemeente verloopt en kunnen cliënten daar van te voren over informeren. Ze weten dan tijdig welke brieven en acties ze van de gemeente (Wmo) kunnen verwachten. We begeleiden en ondersteunen de cliënt bij het totale aanvraagtraject. Door de korte lijnen kan de aanvraag vaak ook voorspoediger en sneller worden afgehandeld. Cliënten ervaren deze begeleiding als heel prettig.

Verwijzing en vergoedingen

De ergotherapeut werkt altijd op verwijzing van een (huis)arts. De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar 10 uur ergotherapie. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer.

Wmo in de praktijk

Mevrouw Witteman is 70 jaar en heeft een ernstige vorm van artrose. Hierdoor heeft ze vooral problemen met traplopen, opstaan van het toilet en langdurig staan tijdens keukenactiviteiten. De huisarts schakelt de ergo-therapeut in. Die inventariseert de mogelijkheden, beperkingen en wensen van mevrouw.

De ergotherapeut leert mevrouw Witteman een andere manier aan om van het toilet op te staan. Met opklapbare beugels aan weerszijden van het toilet gaat dit gemakke-lijker en veiliger. Verder adviseert de ergotherapeut een zit-sta kruk te gebruiken tijdens het koken en afwassen. Observatie toont aan dat het traplopen zeer onveilig gaat. Een traplift is de meeste adequate voorziening. De ergo-therapeut verzorgt voor deze woningaanpassingen de aanvraag bij de gemeente.

Interventie van de ergotherapeut leidt ertoe dat mevrouw Witteman zich beter en langer zelfstandig kan redden. En daardoor kan ze in haar eigen huis blijven wonen.

Ergotherapeut in beeld: Thekla Essers

Thekla Essers

In 2005 als ergotherapeut afgestudeerd aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen. Ze liep stages in een verpleeghuis en een revalidatiecentrum in Zwitserland. Thekla is ook opgeleid tot verpleegkundige en heeft in dat werkgebied ervaring opgedaan in een ziekenhuis. Sinds 2006 werkt ze bij Ergotherapiepraktijk van Bakel. Eerst als invalster en nu in vaste dienst.

“Na mijn afstuderen heb ik gewerkt in een revalidatiecentrum en een ziekenhuis. Daar heb ik geleerd dat het belangrijk is om ruim de tijd te nemen voor het in kaart brengen van iemands problematiek. Dan zie je niets over het hoofd en kom je samen met de cliënt tot een aanpak die het beste bij hem of haar past.” Thekla benadrukt dat goede voorlichting, ook over de voors en tegens van mogelijke oplossingen, erg belangrijk is.

“Eerlijke informatie vermindert de weerstand bij mensen en helpt hen bij het maken van een keuze.”

Terug naar ErgoInfo

Van Bakel Ergotherapie maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.