Een hersenschudding: niet zeuren en doorgaan!?

Geplaatst door Vivian van Bakel op 18-02-2021

Een indrukwekkend en schrijnend artikel in de NRC over topsporters en de nasleep van een hersenschudding. Een hersenschudding, of zelfs meerdere, waar niet adequaat op gereageerd wordt in het kader van ‘prestatiedruk’ en ‘financieel belang”. Heel goed dat er in toenemende mate aandacht komt voor dit probleem. De ervaringen die de sporters in het artikel delen zijn helaas ook niet vreemd voor niet-(top)sporters die een hersenschudding doormaken. Wij zien in de praktijk dagelijks mensen die al maanden of zelfs jaren geen normaal leven meer kunnen leiden.

Een hersenschudding klinkt voor veel mensen onschuldig en gelukkig herstellen de meeste mensen ook snel. Zij zijn binnen enkele dagen tot weken weer helemaal de oude. Voor sommigen pakt het echter anders uit, zijn de klachten fors en duurt het herstel lang. Zij worden langdurig gehinderd door klachten zoals:

 • hoofdpijn
 • geheugen- en concentratieproblemen
 • overgevoeligheid voor licht en geluid
 • vermoeidheid
 • duizeligheid en misselijkheid

Klachten die veelal voor de omgeving ‘onzichtbaar’ en soms ook lastig invoelbaar zijn, maar voor de persoon zelf pijnlijk aanwezig. Klachten die een énorme impact kunnen hebben op het leven van mensen; zij kunnen hun eigen huishouden niet meer goed runnen, vallen uit voor werk en komen in sociaal isolement.

Er is zóveel winst te behalen door mensen (kortdurend) te begeleiden na een hersenschudding zodat het herstel zo efficiënt mogelijk verloopt en veel leed voor persoon én omgeving (denk aan gezin en werkgever) voorkomen wordt. Wij zien veel mensen die in de eerste weken te weinig rust hebben genomen, meteen ‘doorgingen’ op het activiteitenniveau van voor de hersenschudding en fors overbelasten. En ook mensen die juist dagenlang op bed gingen liggen en langere tijd heel inactief werden. Beide kunnen desastreus zijn en leiden tot langdurige klachten en problemen. Allemaal ten gevolge van onwetendheid, het ontbreken van de juiste adviezen of begeleiding en/of onder druk van omgeving. De eerste weken extreem zijn belangrijk. Ze hebben veel invloed op de genezing.

Wanneer iemand:

 • goede uitleg krijgt over een hersenschudding en hoe hierop te reageren;
 • weet hoe en hoeveel rust te nemen;
 • weet wat in zijn persoonlijke situatie belemmerende én bevorderende factoren zijn voor herstel en
 • weet hoe weer actief te worden en dagelijkse activiteiten en werk weer gedoseerd op te pakken

Dan is iemand vaak zoveel eerder en beter hersteld. Kennis en begeleiding ontbreekt nu in veel gevallen of wordt pas heel laat ingezet. Er zijn daarnaast specifieke behandelinterventies die in een aantal situaties van grote waarde kunnen zijn. Denk aan sensorische integratie training (ASITT) door een ergotherapeut, oogtraining door een optometrist en oefentherapie bij herstel van kracht en uithoudingsvermogen.

Ik hoop van harte dat de aandacht die er nu is voor dit onderwerp leidt tot een verbetering van de situatie voor onze (top)sporters, maar ook voor niet-sporters die te kampen krijgen met een hersenschudding. Neem een hersenschudding serieus, licht mensen goed voor en zet waar nodig en tijdig professionele begeleiding of behandeling in. Kortom de juiste kennis, acties en begeleiding, snel na de val, trap tegen of botsing van het hoofd. Zéker wanneer het herstel niet zo spoedig verloopt. Dat is geen ingewikkelde, maar wel góede gezondheidszorg die zoveel onnodig leed besparen kan.

Gaat jouw herstel na een hersenschudding ook niet zoals je had gehoopt? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee over de mogelijkheden die bij kunnen dragen aan verbetering van jouw situatie. 

Hersenschudding in beeld

 • bij een hersenschudding worden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud. Meestal door een klap of stoot tegen het hoofd, bijvoorbeeld na een val van een trap, door een verkeersongeluk of tijdens het sporten
 • een hersenschudding is een licht traumatisch hersenletsel
 • jaarlijks lopen naar schatting 85.000 mensen Traumatisch hersenletsel (THL) op, circa 35% daarvan kom op de spoedeisende hulp (SEH)
 • van de 47.100 mensen met THL die in 2016 op de spoedeisende hulp terecht kwamen, had 81% licht traumatisch hersenletsel
 • duren de klachten langer dan drie maanden dan noemen we dit geen hersenschudding meer, maar een PCS (Post Commotioneel Syndroom)

  

Artikel naar aanleiding van: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/12/de-artsen-hadden-geen-idee-hoe-erg-het-werkelijk-was-a4031579

Terug naar nieuws

Van Bakel Ergotherapie maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.