MS en vermoeidheid: wat kan een ergotherapeut betekenen?

Geplaatst door Vivian van Bakel op 16-03-2017

“Blijf je grens opzoeken, maar doe het wat meer met verstand”?

Ruim 80% van de mensen met de neurologische ziekte MS worden in hun dagelijks leven gehinderd door vermoeidheidsklachten. Wat kan een ergotherapeut voor deze mensen betekenen? Een interview met onze collega  Thekla Essers:

Ergotherapie  wordt vaak ingezet bij vermoeidheidsklachten. “Mensen met MS leren dan hoe hiermee om te gaan en de controle te hebben over hun dagelijkse leven,”? vertelt Thekla Essers, ergotherapeut in de  eerste lijn.

Een ergotherapeut adviseert mensen over activiteiten in het dagelijks leven. Doel hierbij is om de zelfstandigheid van mensen en de uitvoer van die activiteiten te waarborgen. “Dat kan zowel in praktisch opzicht zijn, bijvoorbeeld: hoe smeer ik mijn boterham als ik maar één hand kan gebruiken, tot: hoe plan ik een activiteit en verdeel ik mijn energie op een voor mij prettige manier?”? De hulpvraag van de cliënt is hierbij het uitgangspunt. “Er wordt gekeken waar de behoefte ligt, en dat is per persoon verschillend. We bieden hulp op maat.”?                                                                                                                                                                                   

Aanpak

Diagnostiek is de eerst belangrijke stap die wordt gezet. “Veel mensen willen gelijk naar een oplossing, maar het is onze taak om eerst goed te onderzoeken. Als je goed onderzoekt, dan is het vinden van de matregel die je moet nemen voor ons, maar vooral ook voor de cliënt gemakkelijker.”? Bij vermoeidheid wordt gekeken naar welke invloed de vermoeidheid, of een mindere mate van energie, heeft op dagelijkse activiteiten als zwaar worden ervaren en welke juist lichter, en hoe de verdeling van de energie is over de dag heen.”? Verschillende factoren spelen hierbij een rol. Gedacht kan worden aan welke functie iemand heeft, welke taken hij of zij daarbij moet doen, medicatieverandering, maar ook de verdeling tussen werk, vrije tijd en voor jezelf zorgen. “Als  tip geef ik altijd: schrijf alle activiteiten van je dag op en verdeel die in drie categorieën: productiviteit (waaronder ook werk en huishouden valt), ontspanning en voor jezelf zorgen. Geef ze drie kleuren, dan zouden ze in principe allemaal voor moeten komen in de week. Helaas schiet het stukje ontspanning er vaak bij in zodra er minder energie is.”?

Balans

 Het is dus continu zoeken naar de juiste balans waarbij de algemene, praktische maatregel ‘PRET’ makkelijk is door te voeren. “P is prioriteit stellen, R is rust nemen, E één ding tegelijk en T is tempo aanpassen.”?  Vaak kunnen mensen meer dan ze denken. “ Ik adviseer meestal: probeer het uit, maar wel bewust. Blijf je grens opzoeken, maar doe het wat meer met je verstand, ook al heb je een minder goede dag.”? Mensen met MS leven erg naar de dag. Op goede dagen doen ze veel en op slechte dagen doen ze weinig. Hierdoor wordt de belastbaarheid minder. Bij het zoeken naar ontspanning is het belangrijk dat je kijkt of het je ook rust kan brengen. “Het moet wel mentaal en fysiek je accu opladen.”? Verder kunnen er bij taken in huis of binnen de gezinssituatie keuzes worden gemaakt. “Is drie keer in de week stofzuigen echt nodig? En kleine kinderen kun je ook beneden verschonen in plaats van steeds naar boven te lopen.”?     

Begeleiding

Bij ergotherapie wordt uitgegaan van de persoonlijke leefstijl van mensen. Er wordt goed gelet op belastbaarheid en de maatregelen die daarbij het belangrijkst zijn. Het is van belang om in goed gesprek te blijven met de cliënt. “We moeten vooral niet te snel allerlei aanpassingen willen doorvoeren. Dat heeft tijd nodig.”? Mensen worden in principe vanuit de thuissituatie, soms ook op het werk, begeleid omdat daar de problemen worden ervaren. “Dit werkt heel efficiënt. Niet iedereen is namelijk in staat om iets wat hij op een andere plek leert om te zetten naar thuis.“  In het begin worden mensen wat intensiever gezien, daarna ongeveer iedere twee of drie maanden. “Dat zijn dan meer evaluatiemomenten om te kijken hoe het gaat en of er nog twijfelpunten zijn.”? Uiteindelijk wordt samen besloten  om het af te sluiten. “Cliënten kunnen wel altijd terugkomen als het niet gaat of als er vragen zijn.”? Er kan nooit worden gegarandeerd dat vermoeidheidsklachten verminderen door ergotherapie. “Maar we kunnen wel samen kijken of mensen met dezelfde mate van vermoeidheid hetzelfde of, hopelijk, een hoger activiteitenniveau kunnen bereiken, maar zich daar anders over voelen.”?   

Tekst: Magazine Care4MS, 2016

Terug naar nieuws

Van Bakel Ergotherapie maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.